ნოემბერი 20, 2020 15:15

შეტყობინება შპს „ორბი ნეტს“

შეტყობინება შპს „ორბი ნეტის“ სხდომა სადაც განიხილება შპს „ორბი ნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხი, გაიმართება 2020 წლის 26 ნოემბერს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები