აგვისტო 01, 2023 14:36

შეტყობინება შპს „ნიუ ტელეკომს“

2023 წლის 3 აგვისტოს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს „შპს „ნიუ ტელეკომის“ (ს/კ 400302784) საოპერაციო აქტივების გასხვისებაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ“.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები