ნოემბერი 20, 2020 15:17

შეტყობინება შპს „მთავარ არხს“

შეტყობინება შპს „მთავარ არხის“ სხდომა განიხილება შპს „მთავარი არხის“ მიერ კანონმდებლობის დარღვევის საკითხი, გაიმართება 2020 წლის 26 ნოემბერს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები