ნოემბერი 18, 2021 11:08

შეტყობინება შპს „მთავარ არხს“

2021 წლის 18 ნოემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს შპს „მთავარი არხის“ მიერ საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 50-ე მუხლის პირველი ნაწილის გ) ქვეპუნქტის და 186-ე მუხლის მე-19 ნაწილის შესაძლო დარღვევის შესახებ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები