ივნისი 01, 2020 14:46

შეტყობინება შპს „მდ ჯგუფს“

შეტყობინება შპს „მდ ჯგუფსი“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს „მდ ჯგუფისთვის“ კერძო მაუწყებლობის № B70 ლიცენზიის გირავნობის უფლებით დატვირთვაზე წინასწარი თანხმობის მიცემის საკითხი, გაიმართება 2020 წლის 4 ივნისს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები