წვდომის მენიუ

აგვისტო 08, 2023 14:07

შეტყობინება შპს „მაგთიკომს“

2023 წლის 10 აგვისტოს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს „მაგთიკომის“ მიერ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 561 და 562 მუხლების შესაძლო დარღვევის საკითხს.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები