სექტემბერი 29, 2020 11:51

შეტყობინება შპს „მაგთიკომს“

შეტყობინება შპს ,,მაგთიკომის" სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი „შპს „მაგთიკომის“ მიერ საცალო ტარიფების ცვლილებაზე კომისიის წინასწარი თანხმობის გაცემის შესახებ საკითხი, გაიმართება 2020 წლის პირველ ოქტომბერს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები