სექტემბერი 29, 2020 11:42

შეტყობინება შპს ,,კავკასუს ონლაინს“

შეტყობინება შპს ,,კავკასუს ონლაინს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს „კავკასუს ონლაინის“ მიერ კანონისმიერი ვალდებულებებისა და კომისიის გადაწყვეტილებების დარღვევის საკითხი, გაიმართება 2020 წლის პირველ ოქტომბერს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები