ოქტომბერი 12, 2021 14:21

შეტყობინება შპს ,,კავკასუს ონლაინს“

2021 წლის 15 ოქტომბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს „კავკასუს ონლაინის“ მიერ ,,ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტისა და კომისიის 2021 წლის 20 მაისის Nგ-21-18/291 გადაწყვეტილების შესაძლო დარღვევის საკითხს.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები