ივნისი 02, 2020 15:09

შეტყობინება შპს „ილიონს“

შეტყობინება შპს „ილიონის“ სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი შპს „ილიონის“ მაუწყებლად ავტორიზაციის განცხადების განხილვის თაობაზე, გაიმართება 2020 წლის 4 ივნისს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები