მარტი 16, 2020 18:28

შეტყობინება შპს „ბათუმი ტვ 2“-ის დირექტორს ბ-ნ მ. შანიძეს

შეტყობინება „შპს „ბათუმი ტვ 2“-ისთვის მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზაციაზე უარის თქმის თაობაზე სხდომა გაიმართება 2020 წლის 19 მარტს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები