ოქტომბერი 12, 2020 13:08

შეტყობინება შპს „არტ რადიოს“

შეტყობინება შპს „არტ რადიოს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს „არტ რადიოსთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხი, გაიმართება 2020 წლის 15 ოქტომბერს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები