წვდომის მენიუ

ივნისი 12, 2023 13:08

შეტყობინება შპს „აგრომედიას“

2023 წლის 15 ივნისს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს „აგრომედიასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხს, მის მიერ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართვლოს კანონის, 451 მუხლის მე-12 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 691 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“, ,,ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტების შესაძლო დარღვევის გამო.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები