მარტი 24, 2017 18:27

შეტყობინება ი/მ „გელა ბარაბაძე W M C“-ს

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად ი/მ „გელა ბარაბაძე W M C“-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. ი/მ „გელა ბარაბაძე W M C”-სთვის გაგზავნილი წერილი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე. 

კომისიას მიაჩნია, რომ შეტყობინების შინაარსის ვებგვერდზე (www.gncc.ge) და კომისიის ოფისში საჯარო ადგილზე გამოქვეყნება ი/მ „გელა ბარაბაძე W M C”-სთვის გაცნობის ალტერნატიული ფორმაა.

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები