მარტი 24, 2017 18:34

შეტყობინება ი/მ „დავით გოდერძიშვილს“

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად ი/მ „დავით გოდერძიშვილს“ ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. ი/მ „დავით გოდერძიშვილისთვის“ გაგზავნილი წერილი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

კომისიას მიაჩნია, რომ შეტყობინების ვებგვერდზე (www.gncc.ge) და კომისიის ოფისში საჯარო ადგილზე გამოქვეყნება ი/მ „დავით გოდერძიშვილისთვის“ გაცნობის ალტერნატიული ფორმაა.

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები