ივნისი 02, 2020 15:13

შეტყობინება ააიპ „საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანას“

შეტყობინება შპს „მდ ჯგუფსი“ სხდომა, სადაც განიხილება ააიპ „საზოგადოებრივი ორგანიზაცია რადიო-ტელევიზია ფარვანასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხი, გაიმართება 2020 წლის 4 ივნისს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები