შეტყობინებები
მარტი
20, 2017
12:35
მარტი
02, 2017
18:24

შეტყობინება შპს „ჰორიზონტს“

მარტი 02, 2017 18:24

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს...

მარტი
02, 2017
18:22

შეტყობინება შპს „სამაუწყებლო ტელეკომპანია კახეთი 1”-ს

მარტი 02, 2017 18:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად  შპს...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები