წვდომის მენიუ

შეტყობინებები
დეკემბერი
26, 2023
11:05

შეტყობინება შპს „სელფი მობაილს“

დეკემბერი 26, 2023 11:05

2023 წლის 28 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია მოსამზადებელ სხდომაზე განიხილავს...

დეკემბერი
26, 2023
11:03

შეტყობინება შპს „გლობალ სელს“

დეკემბერი 26, 2023 11:03

2023 წლის 28 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია მოსამზადებელ სხდომაზე განიხილავს...

დეკემბერი
20, 2023
11:50

შეტყობინება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის...

დეკემბერი 20, 2023 11:50

2023 წლის 21 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს...

დეკემბერი
20, 2023
11:49

შეტყობინება შპს „ა+ბ“-ს

დეკემბერი 20, 2023 11:49

2023 წლის 21 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

დეკემბერი
20, 2023
11:48

შეტყობინება შპს „PC&I Networks”-ს

დეკემბერი 20, 2023 11:48

2023 წლის 21 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

დეკემბერი
20, 2023
11:47

შეტყობინება შპს „რკინიგზის ტელეკომს“

დეკემბერი 20, 2023 11:47

2023 წლის 21 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს...

დეკემბერი
20, 2023
11:46

შეტყობინება შპს „კავკასუს ონლაინს“

დეკემბერი 20, 2023 11:46

2023 წლის 21 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს...

დეკემბერი
13, 2023
16:54

შეტყობინება შპს „სქაიტელს“ შპს „გურია-ნეტს“

დეკემბერი 13, 2023 16:54

2023 წლის 14 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს საკითხს...

დეკემბერი
13, 2023
16:52

შეტყობინება შპს „საინფორმაციო ცენტრი შპს „კოლხეთი 89“-ს

დეკემბერი 13, 2023 16:52

2023 წლის 14 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს შპს...

დეკემბერი
13, 2023
16:51

შეტყობინება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის...

დეკემბერი 13, 2023 16:51

2023 წლის 14 დეკემბერს, 15:00 საათზე კომუნიკაციების კომისია საჯარო სხდომაზე განიხილავს...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები