შეტყობინებები
ივლისი
05, 2016
12:26

შეტყობინება შპს „NEW NET“-ს

ივლისი 05, 2016 12:26

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს „NEW...

ივნისი
22, 2016
14:35
ივნისი
21, 2016
14:49

შეტობინება შპს „რადექსს“

ივნისი 21, 2016 14:49

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს...

ივნისი
08, 2016
18:46

შეტობინება შპს „რადექსს“

ივნისი 08, 2016 18:46

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს...

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები