ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2017
აგვისტო
23, 2017
11:17

კომისია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო მედია...

აგვისტო 23, 2017 11:17

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების...

აგვისტო
22, 2017
18:14

საქართველოს ორგანული კანონი "საარჩევნო კოდექსი"

აგვისტო 22, 2017 18:14

საქართველოს ორგანული კანონი "საარჩევნო კოდექსი"

აგვისტო
22, 2017
13:05

საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესი

აგვისტო 22, 2017 13:05

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის 15 აგვისტოს N9 დადგენილებით დამტკიცებული...

აგვისტო
22, 2017
12:06

წინასაარჩევნო კამპანიის მედიამონიტორინგის სახელმძღვანელო წესები და...

აგვისტო 22, 2017 12:06

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისთვის ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი...

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები