სექტემბერი 01, 2009

წლიური ანგარიში 2008

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2008 წლის ანგარიში.
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები