ზ. ნონიკაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრად დანიშვნის შესახებ

ნომერი: 533 /

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 05, 2005

მიღების თარიღი ივლისი 05, 2005

საქართველოს პრეზიდენტის

განკარგულება

# 533      2005 წლის 5 ივლისი ქ. თბილისი

ზ. ნონიკაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრად დანიშვნის შესახებ

დაინიშნოს ზურაბ ნონიკაშვილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრად ექვსი წლის ვადით.

 

 

მიხეილ სააკაშვილი

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები