ვ. აბაშიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრისა და კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

ნომერი: 478 /

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 09, 2004

მიღების თარიღი ივნისი 09, 2004

საქართველოს პრეზიდენტის

განკარგულება

# 478    2004 წლის 9 ივნისი ქ. თბილისი

. აბაშიძის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრისა და კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 

გათავისუფლდეს ვახტანგ აბაშიძე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრისა და კომისიის დავმჯდომარის თანამდებობიდან საკუთარი ინიციატივით „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის 95-ე მუხლისა და „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა” ქვეპუნქტის საფუძველზე.

 

 

მიხეილ სააკაშვილი

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები