კ. პოპიაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

ნომერი: 505 /

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 13, 2004

მიღების თარიღი ივნისი 13, 2004

საქართველოს პრეზიდენტის

განკარგულება

N 505 2004 წლის 13 ივნისი ქ. თბილისი

. პოპიაშვილის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ

 

გათავისუფლდეს კახი პოპიაშვილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრის თანამდებობიდან  სამსახურის ვადის გასვლის გამო „საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს 94-ე მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე.

 

 

მიხეილ სააკაშვილი

 

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები