დ. ქიტოშვილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრად და კომისიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

ნომერი: 479 /

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 09, 2004

მიღების თარიღი ივნისი 09, 2004

საქართველოს პრეზიდენტის

განკარგულება

# 479    2004 წლის 9 ივნისი ქ. თბილისი

. ქიტოშვილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრად და კომისიის თავმჯდომარედ დანიშვნის შესახებ

 

დაინიშნოს დიმიტრი ქიტოშვილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრად და კომისიის თავმჯდომარედ დარჩენილი ერთი წლისა და თერთმეტი თვის ვადით.

 

 

მიხეილ სააკაშვილი

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები