საქართველოს შრომის კოდექსი

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი მაისი 10, 2017

მიღების თარიღი დეკემბერი 17, 2010

კოდიფიცირებული ვერსია: 27.09.2013

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები