ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 26 თებერვლის დირექტივა 2014/35EU განსაზღვრული ვოლტაჟის ლიმიტების ფარგლებში გამოყენებისათვის შექმნილი ელექტრომოწყობილობების ბაზარზე ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით წევრ სახელმწიფოთა კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის შესახებ

ნომერი: 0 / 0

გამოქვეყნების თარიღი აგვისტო 29, 2016 18:16

მიღების თარიღი აგვისტო 29, 2016 18:19

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები