მარტი 07, 2018 13:43

დადგენილება ნუმერაციის რესურსის გაცემის, გამოყენებისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

დადგენილება №2

2012 წლის 21 თებერვალი ქ. თბილისი

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები