„სააბონენტო ნომრების პორტაბელურობის დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2010 წლის 6 ივლისის №3 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ნომერი: 5 /

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 26, 2014

მიღების თარიღი სექტემბერი 26, 2014

„სააბონენტო ნომრების პორტაბელურობის დებულების დამტკიცების შესახებ”საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2010 წლის 6 ივლისის №3დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები