„რადიოსიხშირული სპექტრით ან/და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად აუქციონის გამართვის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2005 წლის 12 დეკემბრის №13 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

ნომერი: 6 /

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 17, 2013

მიღების თარიღი ივლისი 17, 2013

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

დადგენილება №6

2013 წლის 17 ივლისი ქ. თბილისი

 

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები