„ავტორიზებული პირების მიერ ხარჯთაღრიცხვისა და დანახარჯების განცალკევებულად განაწილების მეთოდოლოგიური წესების დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 20 აპრილის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ნომერი: 1 /

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 31, 2019 10:27

მიღების თარიღი იანვარი 17, 2019

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები