"ნუმერაციის რესურსის გაცემის, გამოყენებისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2012 წლის 21 თებერვლის N2 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ნომერი: 8 /

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 03, 2019 13:57

მიღების თარიღი დეკემბერი 25, 2018

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები