„საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2016 წლის პირველი მარტის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ნომერი: 5 /

გამოქვეყნების თარიღი აგვისტო 24, 2018 11:18

მიღების თარიღი აგვისტო 09, 2018

http://gncc.ge/ge/legal-acts/commission/resolutions/2017-7-.page

 

Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები