„სააბონენტო ნომრების პორტაბელურობის დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2010 წლის 6 ივლისის N3 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ნომერი: 8 /

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 09, 2018 10:22

მიღების თარიღი დეკემბერი 28, 2017

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები