სამაუწყებლო ბადეში პროგრამების არასახელმწიფო ენაზე განთავსების წესის დამტკიცების თაობაზე

ნომერი: 6 /

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 09, 2016 15:12

მიღების თარიღი ოქტომბერი 31, 2016

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები