კოდიფიცირებული - საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

ნომერი: 2 /

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 06, 2016 12:14

მიღების თარიღი მარტი 01, 2016

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
Calendar
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები