წვდომის მენიუ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კომერციულ საიდუმლოების შემცველ დოკუმენტაციაზე მუშაობის შესახებ კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 18 ივლისის N6/19 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ნომერი: 6 / 11

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 03, 2018 17:43

მიღების თარიღი ივლისი 02, 2018

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები