საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის არასაშტატო სპეციალისტ თამარ გოშუასთან გაფორმებულ შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე

ნომერი: 2 / 23

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 09, 2014 12:13

მიღების თარიღი

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები