საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრ ვახტანგ აბაშიძისთვის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ

ნომერი: 6 / 20

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 09, 2019 13:06

მიღების თარიღი დეკემბერი 24, 2018

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები