წვდომის მენიუ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულების მიზნით საგანგებო შტაბის ჩამოყალიბების შესახებ

ნომერი: 6 / 19

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 15, 2018 15:00

მიღების თარიღი ნოემბერი 13, 2018

გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები