წვდომის მენიუ

საქართველოში ინტერნეტის ხარისხის მონიტორინგის სისტემის სარეკლამო კამპანიის დაგეგმვისა და ჩატარების მომსახურების კონკურსის გზით სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების მიზნით საკონკურსო კომისიისა და საკონკურსო კომისიის აპარატის დამტკიცების შესახებ

ნომერი: 6 / 16

გამოქვეყნების თარიღი ოქტომბერი 24, 2018 10:32

მიღების თარიღი ოქტომბერი 23, 2018

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები