წვდომის მენიუ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის რებრენდინგისა და ა(ა)იპ "მედიააკადემიის" ბრენდინგის მომსახურების კონკურსის გზით სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების მიზნით საკონკურსო კომისიისა და საკონკურსო კომისიის აპარატის დამტკიცების შესახებ

ნომერი: 6 / 13

გამოქვეყნების თარიღი აგვისტო 24, 2018 11:34

მიღების თარიღი აგვისტო 24, 2018

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები