წვდომის მენიუ

"საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ბალანსზე რიცხულ ავტომანქანებზე განპიროვნებულ პირთა შემადგენლობის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 11 აპრილის N6/10 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ნომერი: 6 / 12

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 04, 2018 16:50

მიღების თარიღი ივლისი 03, 2018

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები