წვდომის მენიუ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კომერციული საიდუმლოების შემცველ დოკუმენტაციაზე მუშაობის შესახებ კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 18 ივლისის N6/19 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნომერი: 6 / 10

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 13, 2018 10:05

მიღების თარიღი ივნისი 12, 2018 10:05

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები