საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კომერციული საიდუმლოების შემცველ დოკუმენტაციაზე მუშაობის შესახებ კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 18 ივლისის N6/19 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ნომერი: 6 / 09

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 11, 2018 11:33

მიღების თარიღი ივნისი 07, 2018

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები