საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატში კომერციული საიდუმლოების შემცველ დოკუმენტაციაზე მუშაობის შესახებ კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 18 ივლისის N6/19 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ნომერი: 6 / 06

გამოქვეყნების თარიღი აპრილი 17, 2018 17:21

მიღების თარიღი აპრილი 17, 2018 17:21

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები