საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის დამტკიცების შესახებ კომისიის თავმჯდომარის 2017 წლის 23 მაისის N6/22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ნომერი: 6 / 05

გამოქვეყნების თარიღი აპრილი 10, 2018 11:14

მიღების თარიღი აპრილი 05, 2018

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები