საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სატენდერო კომისიისა და სატენდერო კომისიის აპარატის დამტკიცების შესახებ კომისიის თავმჯდომარის 2017 წლის 23 მაისის N6/22 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

ნომერი: 6 / 02

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 29, 2018 12:26

მიღების თარიღი იანვარი 29, 2018 12:26

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები