"საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე პასუხისმგებელი პირის დანიშვნისა და კომისიის ადმინისტრაციულ შენობაში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულების მიზნით განსახორციელებელ ღონისძიებათა გეგმის დამტკიცების თაობაზე"

ნომერი: 6 / 64

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 26, 2017 15:24

მიღების თარიღი დეკემბერი 26, 2017 15:24

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები