საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის 2017 წლის 19 დეკემბრის №6/59 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ნომერი: 6 / 63

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 26, 2017 13:03

მიღების თარიღი დეკემბერი 26, 2017 13:03

თანდართული დოკუმენტები:
თანდართული დოკუმენტები:
გაზიარება

მიმაგრებული ფაილები